Речник на Патриарх Евтимий
сѹровѣ  
сѹровѣ нареч (4) Сурово, безпощадно, безжалостно.  сѹрѡвѣ на свѧтаго пршедше, бшѧ єго немлоствно ЙР 12.21 Рмлѣнѡм бѡ тогда благополꙋно врѣмѧ ѡбрѣтшмь  лютѣ  сꙋровѣ наскѡвꙿшмь бѣдѫ нестръпмѫ Гръьстѣ̆ твѡрѣхѫ власт Филот 95.22 непокорꙿшїхꙿ же се нъ  єще сѹрѡвѣ належещⷯ, коньномѹ прѣдаше проклетїю Конст 436v.37 Същото значение и в ЙР 16.14.