Речник на Патриарх Евтимий
стенат  
стенат -стенѭ -стенеш несв (2) Стена, въздишам. єдва въ сѧ пршед, стенѧ  прѣнемагаѧ, тѫжааше ЙР 16.18 ꙗко да  аꙁь нѣкою сладость стаго свѣта  жтїа беꙁмлъвнаго наслажⷣꙋ се. аще л н, стенат нѹжⷣа  слъꙁт Конст 429v.35