Речник на Патриарх Евтимий
скотъ  
скотъ м (10) Животно. люд же въсѧ  еще же  скѡт въсѧ на своѫ прѣсел дръжавѫ Филот 95.32 въ немже ꙁъмї̆ жвѣше лють  прѣвелкь, сходѧ вънѣ  поꙗдаѧ ловѣкы  скѡты Мих 175.26 на пщѫ тѣлесемъ ловѣьскымъ  скѡтом  въсѣмъ беꙁсловеснымъ МЕ1-3 340.9 Същото значение и в ЙР 9.8 9.10 Мих 176.3 II Никод 221.8 222.25 Кипр 235.14 МЕп 342.12.