Речник на Патриарх Евтимий
сгклтъ  
сгклтъ м (5) Синклит. въ скорѣ на срѣтенїе єго ꙁыде на мѣсто, глаголемое Кръстець, съ въсѣмь свомь сгглтомь ЙР 25.1 въсь събра сгꙿклть мѣстные же  нарѡтые •  кѡнстантіна ц͠ра нарее Конст 425r.18 раскааше се  пакы тѡ̏ скат наънꙿше, ѿ въсего сгꙿклта ѹбїен быше Конст 425v.18 Същото значение и в Конст 425r.10 425r.20.