Речник на Патриарх Евтимий
раꙁдѣлт  
раꙁдѣлт -раꙁдѣлѭ -раꙁдѣлш св (11) Разделя.  въселные тѣло въ єдно съеднвше се, вы пакы на ѹды раꙁдѣлт нанаете Конст 429v.29  раꙁдѣлвь на двое,  еднѫ ѹбо ѧст(ь) самь въꙁмет  дръжть въ длан десныѧ рѫкы ЛЙЗ 302.21 Жъꙁлѡⷨ мѡӱс кртⷭаѡбраꙁно водꙋ ꙁнаменавь, мѡре раꙁдѣл ИМ 167r.5 Същото значение и във Филот 91.4 Конст 434v.32 437r.20 437r.35 Нед 610v.27. ~сѧ Бивам разделен. Аще се бѹдетꙿ, раꙁдѣл се съпреженное ѡт тогожде съетавшаго хь свещеннка Антим 249.22 раꙁдѣль, - сѧ Като прил. Който се е разделил. Ѿ тол ѹбѡ ѹдръжа се єднь раꙁѹмь ѿ въсѣⷯ,  раꙁдѣлшее се на мнѡгы ест цр͠кѡвное тѣло, х͠вою блⷣгтїꙋ въ єдно съета се быт Конст 432r.17  бѣ вдѣт црⷭкѹю д͠шѹ въ многыхь раꙁдѣлшѹ се тѣлесехь Конст 437r.37 Същото значение и в Антим 249.16.