Речник на Патриарх Евтимий
пъпьрще  
пъпьрще ср (7) Мярка за дължина (един стадий). не тъїѫ же. нѫ  прѣкѫ мѵра прѣславно стошѫ. ꙗже на пъпрще едно стѣкааше въ море Петк 76v.15  егⷣа прѣⷣреⷱннааго пса вдѣхꙋ, схѡжⷣаахꙋ прѣжⷣе д͠не єдного на пъпрща нѣколка въ срѣтенїе ѹтелю ИМ 171v.20 Ѿстотꙿ же с͠тое въскр͠сенїе ѿ с͠тго сїѡна, єдно пъпрще Конст 434v.41 Същото значение и в Петк 80v.25 ЙР 14.16 Конст 434r.19 434v.6.