Речник на Патриарх Евтимий
пътца  
пътца ж (7) Птица. въ скорѣ къ бѣгствѹ ꙋстръмшѧ сѧ  мнѡга трѹпїа ѕвѣремь ꙁемнымь  птцамьнебеснымь ѡставшѧ на сънѣдь Мих 175.3 Сѹщаа на ꙁемл не въсхыща̆, сѣтꙿ бо над нм протежена сть,  ꙗко птца ѹвеꙁнеш Кипр 237.7. полѡжшѫ трѹпїа рабь твох брашна птцамь небеснымь  ѕвѣремь ꙁемнымь, ꙁа еже не быт погрѣбаѫщїхь МИнд.1-2 348.29 Същото значение и в Петк 77v.3 Филот 90.30 Конст 424r.21 Мих 178.6.