Речник на Патриарх Евтимий
прѣрѣкане  
прѣрѣкане -ꙗ ср (5) Пререкание, разпра, спор. Побѣдтель кѡнстантінь ъстны, алеѯандрѹ  арїꙋ. сѹгѹбѹ м ꙗꙁвѹ сътвор вна вашего прѣрѣканїа Конст 429v.23 Тѣмже въсѣко прѣрѣканїе далее да ѡтстѫпть, ꙗко тѹжде сѫще въсѣкого хрстїанскаго ѹстава ЙП 192.6 Мнѡгѹ прѣрѣканїю въ нась мѣсто прїемшѹ  обѣмь ѹбо глаголющмь Кипр 226.28. Същото значение и в Конст 429v.25 Кипр 227.6.