Речник на Патриарх Евтимий
прот  
прот -продѫ -продеш св (15) 1. Премина, мина през, измина. прд  прод ѿ наѧла вѣры • ꙋпоко сѧ. наслад сѧ. сѫбѡтствꙋ стнное сѫбѡтствованїе Петк 82v.12 нѫ ꙗко мнѡгы страст прѣтръпѣвшмь рад Хрстовы любве  добродѣтелны̆ до конца прошедшм пѫть, смь ревнѹѫще тѣх подражанїа въ ѹмѣ жвопсѹѫще ЙП 192.27  аще єднодвжна мысль въсе състав вънеꙁаапѹ проде, – єже ꙗко немощно мню, аще не сѹщѹ двжѹщѹ, – аще л ѹбѡ съвѣтомь оть пръвыхь  въ срѣднхь  до послѣднхь, късненїю сѹщѹ мнѡгѹ, како творьць не въꙁбран I Никод 2 Същото значение и във Филот 88.9. 2. Проникна, разпространя се, разнеса се.  семѹ ꙋбо юдес по въсѫдꙋ прошедшѹ, славлѣахѫ въс бога, благодарестъвнаа въꙁслаѫще хваленїа Филот 89.1 Семѹ неъстїю по въсе въселннѣ прошⷣъшѹ, мнѡѕ ѿ бл͠гоъствѣ жвѹщїхь, страхѡⷨ съпретоваахѹ се многѡⷨ  въ боаꙁн  страсѣ прѣбываахѹ нощїю  дънїю Нед 604v.28 Ѡт сѫдꙋ ѹбо слѹх о немь по въсѫдѹ прошед, въсѣм вѣдома того ѹстро Мих 173.23 Същото значение и в ЙР 15.26 22.5 Филот 97.10 Нед 610v.41.