Речник на Патриарх Евтимий
поклонене  
поклонене -ꙗ ср (25) Поклон, поклонение, почит. тебѣ ѻкръстныⷽ вьсѧ дары на поклоненїе прїнѡсѧⷮ Петк 81v.27 ръц м рее, то ⷭ толко твоего бестѹдїа нестовꙿство, ꙗко нже нашхь ꙁаконь покараеш се ѹенїѡмь, нже ꙗкоже мы богѡмь подаеш поклоннїе Нед 608v.25 Семѹ же глаголемѹ ѡт їереа, дїакѡн, сътворвь поклоненїе прѣд свѧтым жрътвнком, ѹстѫпаеть ѡт своего мѣста ЛЙЗ 290.18 Същото значение и в ЙР 22.8 22.11 ЙП 186.1 Кипр 230.27 231.23 ЛЙЗ 290.23 291.3 291.7 292.14 297.2 302.19 302.25 303.20 СВВ 390.12 Яков 309.25 315.29 318.6 324.10 332.28 333.8. коньное поклонене Иконопочитание. въꙁдвже на нѧ брань лютѣ̆шѫѧ, глаголѧ же, єже кѡнное поклоненїе беꙁ вѣст сътворт до конца  въсѧ цр(ъ)ковнѫѧ ѡстрѹгат красотѫ ЙП 188.1 . творт колѣнома поклоненꙗ Вж. Петк 77v.23.