Речник на Патриарх Евтимий
плаь  
плаь м (11) Плач. абїе падш на ꙁемлѧ  неѹтѣшм творѣше плаь, слъꙁам ѡмакаѫ ꙁемлѣ  рѫкама по лцꙋ себе бѫщ  Филот 82.1 Вонаелнц же ц͠ра ꙗко сїа вѣщающа слышавше,  послѣднꙗа дышѹща вдѣвше, плаа  рыданїа въплъ въсь спльнꙗаше въꙁдѹхь Конст 438r.21 Не плаа бѡ  сѣтѡванїа, нѫ веселїа  радост єсть д(ь)нь Мих 179.18 Същото значение и във Филот 82.8 (2) 92.22 92.30 Мих 175.31 175.32 МЕ1-3 340.7.