Речник на Патриарх Евтимий
отътолѣ  
отътолѣ нареч (5) Оттогава. ѿтолѣ же ѿврьгше себе събѡрные цр͠кве. нѣкоторымь єханїєⷨ, же  мантакѹнї проꙁвань бы ИМ 168v.18  ѿтолѣ ѻбѣты даше не к томѹ ратнаана кѡнстантіна подвѕоват Конст 425v.3 Мнѡга же сцѣленїа сътвор богъ єго рад,  ѡттолѣ даже  до н(ы)нѣ въс Мих 178.25 Същото значение и в ЙР 15.25 Конст 428v.31.