Речник на Патриарх Евтимий
отъсꙑлат  
отъсꙑлат -отъсꙑлаѭ -отъсꙑлаеш несв (6) Отпращам, изпращам. же къ добрѡдѣтѣл ведѫщї꙼ пѫть добрѣ наставлѣт обые боголюбеꙁныхꙿ дѹшѫ  въ небесныѧ ѡтслат ѡбтѣл Филот 78.6 он же, въ вѣрѣ  любв тѣх ѹтвръждаѧ, ѡтслааше ЙП 196.3 Въсегда днъшне дръж, ѹтрѣшне же господев ѡтсла̆ Кипр 236.9. Същото значение и в ЙР 12.31 ИМ 162r.7. ~сѧ Бивам изпратен.  семѹ на мнѡѕѣ бꙑвшѹ, ѿслают се проее къ і̇ѹстѹ дѹцѣ въ страны мелїтнскые,  тамо мѹенїа коньць прїеше Нед 605r.30