Речник на Патриарх Евтимий
отъстѫпт  
отъстѫпт -отъстѫплѭ -отъстѫпш св (10) 1. Отстъпя, отдалеча се. Ѡтстѫпте ѡт мене – глаголѧщ – въс, твѡрѧще беꙁакѡнїе Филот 86.5 Ꙗко ѹбо свѧты̆ ꙁъмїа тако дѫща вдѣвь, въ скорѣ отрокѹ съ конемь далее ѡтстѫпт повелѣ Мих 177.19 Тѣмже въсѣко прѣрѣканїе далее да ѡтстѫпть, ꙗко тѹжде сѫще въсѣкого хрстїанскаго ѹстава ЙП 192.7 Същото значение и в Нед 611r.6. 2. Отстъпя, отрека се, откажа се. нъ ѹты  ѹтлъстѣ  раꙁшрѣ по псанномѹ,  ѻстав поътꙿшаго ,  ѿстѹп ѿ своего блⷣгтлꙗ Конст 428r.31 ѿстѹп ѿ єже въ бѡгы хѹлы  непокорꙿства, сповѣдѹющ тѣхь непобѣдмы прѡмысль Нед 609r.39 Тѣмже ѡтстѫпте ѡт таковыѫ прѣльст  дїавѡлскаго ꙁьобрѣтенїа ЙП 194.26 Същото значение и в Нед 608v.40 I Никод 213.18 СЙЗ 367.8.