Речник на Патриарх Евтимий
отърешт  
отърешт -отърекѫ -отърееш св (4) Отрека, отхвърля. Рад бо сего  Новые Ксарїе светї ѡтц ѡтрекоше  єже ꙗст свещеннкѹ на двоебраныхь брацѣхь, глаголюще Антим 247.12 ~сѧ Отрека се, откажа се. Сего бѡ рад  ѡтрекѡсте сѧ  въсѣ ѹметы въмѣнсте, да дѹха прѡбрѧщете  съ блаженноѫ Фїлоѳеѫ въндете въ небесны̆ рътѡгъ Филот 99.18 самь ꙗкоже єднь ѿ вась прїдоⷯ. не бо ѡтрекох се ѻ нмꙿже пае раⷣую се съслѹжтель вамь быт Конст 431v.40 то же прⷭносѹщаго б͠а ѿрекше се, бѡгы нарете стѹканнаа Нед 607v.11