Речник на Патриарх Евтимий
отънест  
отънест -отънесѫ -отънесеш св (3) Отнеса, занеса. же  мощ прѣподобнаго со собоѫ въꙁемше, въ своѫ странѫ ѡтнесѡшѧ ЙР 21.28 Не по мнѡѕѣх же д(ь)нех повелѣ съ многоѫ ьстїѫ  благоговѣнїемь ѡтнест тѣло прѣпѡдобныѧ въ славны̆ градъ Трънѡвь Филот 96.25 Ст͠аа же єлена въꙁъмш есть ѿ ъстнаго дрѣва... ѹ себе ъстнѣ хранꙗше. тъще се с͠нов въ вꙁантїю та ѿнест Конст 434r.6