Речник на Патриарх Евтимий
осѧꙁат  
осѧꙁат -осѧꙁаѭ/осѧжѫ -осѧꙁаеш/осѧжеш св несв (10) Докосвам/докосна, пипам/пипна, осезавам, усещам/усетя. Аще првдѣнїе бѣ, їа ребра Ѳѡма ѻсеѕа ИМ 165v.19 велкааго съвѣта ѿ͠а аг͠гла. єгоже мѡѵ̈с провъꙁвѣст,  прⷪрц прорекоше. апⷭл ѻсеѕаше. мⷱнц сповѣдаше Конст 424r.30 Оуста мѧтꙿ,  не глаголѧть; о мѧть,  не вдѧть; рѫцѣ мѧт,  не ѡсѧжѫть ЙП 191.34 Същото значение и в ИМ 165v.17 169r.2 169r.17 ЙП 192.19 Яков 328.15. осѧꙁавъше Като прил. Докосналите. Спасов же ѹенц  апостол, же томѹ послѣдѡвавше  рѫкам осѧѕавше  пвше съ нмь  ꙗдше, ꙗкоже того вдѣшѧ, напсашѧ єго на кѡнѣ ЙП 194.5 ~сѧ Усещам се на допир, осезаем съм. Аще ѹбо нетлѣнна  беꙁстрастна  нбⷭна бѣше г͠нꙗ плⷮь, беꙁꙿстрастное бѻ н трѹдтꙿ се н спть, н ꙗсть н же пїеть. н рѹкама ѻсеѕает се ИМ 168v.28