Речник на Патриарх Евтимий
отъвѣщат  
отъвѣщат -отъвѣщаѭ -отъвѣщаеш св несв (36) Отговоря/отговарям, отвърна/отвръщам.  ꙗко себе раꙁꙋмѣше не въꙁмогше съпротвь ѿвѣщат н кь єдномꙋ гл͠ѹ, раꙁмышлꙗахꙋ въ себѣ то ꙋбѡ сътвореⷮ ИМ 167r.11 Хощеш л ꙁдравь быт? Он же въ скорѣ ѡтвѣща: Хощѫ, госпожде моа Филот 88.16 Божї̆ же ѡтвѣща свѧттель: Псано єст(ь), царю: съпасенїе бываеть въ мнѡѕѣ съвѣтѣ ЙП 190.18 Същото значение и в ИМ 164v.18 165v.31 166r.2 168v.13 169r.6 169r.8 169r.31 169v.1 169v.5 171r.2 171r.4 171r.18 171r.20 171r.25 171r.31 171v.1 171v.4 Филот 84.32 Конст 427r.34 436r.5 Нед 604r.37 605v.1 605v.3 605v.12 606v.24 606v.33 608v.35 Мих 175.31 ЙП 188.19 188.33 190.25 Теоф 275.24 276.6.