Речник на Патриарх Евтимий
облѣнт сѧ  
облѣнт сѧ -облѣнѭ сѧ -облѣнш сѧ св (4) Бивам обхванат, обзет от леност. бл͠жѫ , ꙗⷦ не вьꙁдрѣмашѫ съномь съводѧщїмь вь съмръⷮ. бл͠жѫ рѫцѣ, ꙗⷦ вь дѣлное подвѕаѫщⷭ не ѻблѣнстѣ сѧ Петк 81v .4 . аще ѻбрѣтоⷯ блⷣгть прѣⷣ вам, ѹтвръдте въ ме любовь ꙗкⷪ въ прснаго вамь с͠на.  не ѻблѣнте се по толцѣ дльготѣ врѣмене  мало д͠нї мнѣ дароват Конст 431r.3 4 . Аꙁꙿже къ ѹвѣренїю рееныхь ѡт божествнаго псанїа свѣдѣтелꙿство досто̆но вѣрно не облѣню се првест I Никод 216.15 Същото значение и в ЙП 199.9.