Речник на Патриарх Евтимий
мѫене  
мѫене -ꙗ ср (7) Мъчение, измъчване. тебе бѡ въжⷣелѣвш, єже ѻ тебѣ мѹенїа сего ѡбрѹх се съмрьть Нед 610r.22 Тѣмже молм т сѧ, царю славы, не предаждь нас вѣномꙋ мꙋенїю, соеднвшх сѧ тебѣ, владыко Яков 334.1 Рад сего, прѣблагый господ, многое т ловѣколюбїе въ негѡдѡванїе прѣвратхѡм страстнї, мнѡжьство твох благодѣанїй на мѫенїе беꙁꙋмнѣ мы прѣложхѡм МЕ1-3 336.13 Същото значение и в Конст 438r.13 Нед 605r.31 609r.14 609r.18.