Речник на Патриарх Евтимий
мьꙁда  
мьꙁда -ꙑ ж (9) 1. Награда, възнаграждение. подражамь семⷹ ѻ͠цѹ, ꙗко да  мы ѡ͠ц бѹдеⷨ. въꙁревнꙋмь того жтїю, ꙗко да  мьꙁдѹ дѡⷭнꙋ въспрїмемь ИМ 174r.25  мрь ѹбо н͠нꙗ съпротвещм се подавше, велкѹ мъꙁдѹ себѣ сходатате.  б͠ь съхранть вась братїа въꙁлюблнаа Конст 436v.22 ꙁреднѣе же ѻ же днⷭь ѻ то мен сътекшїх се. вѣрѹемꙿ бо  тѹ н͠нꙗ съ нам прѣⷣстоат,  въсѣмь по дльгѹ въꙁмѣрат мъꙁды,  неꙁавстно подаат то ꙁастѹплнїе Нед 611v.2 Същото значение и във Филот 84.20 91.31 Кипр 232.24 Антим 251.17 ЛОглаш 377.22. 2. Подарък, подкуп. мнѡѕ же ѿ вѣрныхь ѻта тамо прхождаахѹ мъꙁдѹ дающе тъмннымь стражеⷨ,  ѹм бѣхꙋ ѻ вѣрѣ же въ х͠а Нед 606r.4