Речник на Патриарх Евтимий
мъногоцѣньнъ  
мъногоцѣньнъ -ꙑ прил (12) Многоценен, скъпоценен. Царь же, ꙗко сїа проьтъ, мнѣше сѧ велїе нѣто прѧт,  любеꙁнѣ то лобꙁавъ, мѣше то въ нѣдрѡх свохь ꙗкоже нѣкое мнѡгоцѣнꙿное скровще ЙР 20.19 бѡ аꙁъ ѹбогаа въ благоьстї въсптах сѧ ѡт юност  ѡт рѡдтелей то прѧхь ꙗкоже многоцѣнное скровще Филот 90.9  вьсѣх вѣрных тайнно сьꙁвала ес  ꙗкоже веерꙋ многѡцѣннꙋ свое прѣдложла ес мѡщ Теоф 260.14 Същото значение и в Петк 79v.2 81r.12 ЙР 23.17 24.14 Конст 426r.40 Нед 606r.14 608v.37 (2) Теоф 276.12. камене мъногоцѣньное Вж. Конст 426r.40.