Речник на Патриарх Евтимий
манна  
манна -ꙑ ж (3) Манна – според старозаветните предания храната, която е била дадена на евреите от небето по време на тяхното пребиваване в пустинята. Нѫ то ѹбо творть, же въсѣ на полѕѫ творѧ? Ꙗкоже древле въ пѹстын одъжд маннѫ людемꙿ  алѧщѧѧ сплън благъ, сцевѣмь ѡбраꙁомь  ꙁде творть ЙР 13.4 Ты єс ꙁлатаа рѫка, жеꙁлъ Аарѡновь. Ты єс стамна, мѧщїа по малѣ маннѫ Хрста въ себѣ Мих 171.23 Сътвор кѡвегь ѡт дрѣвь не гнїѫщх  полож въ немь свѣдѣнїа моа въ памѧть рѡда хь, срѣь скржал, рѫкѫ манны. жеꙁлъ Аарѡновь процъвтый ЙП 193.18