Речник на Патриарх Евтимий
дрьꙁновлене  
дрьꙁновлене -ꙗ ср (21) Смелост, дръзновение. страхѡмь абїе. ѻбъѧть бы́въ, на ꙁемлѧ себе повръже, не могы свѣтлѡсть  красѡтѫ ѻнⷯѣ съ дръꙁновленїеⷨ ꙁрѣт Петк 79r.15 въста съ дръꙁновенїемь  ꙗкоже болѣꙁне ꙁабывш, ꙁа прѣꙁмѣрные же въ г͠а любве, таковаа рее къ мѹтелю Нед 609v.27 Благодармꙿ тѧ, господ, боже нашъ, ꙗкѡ дарова намъ дерꙁновенїе во входъ свѧтыхъ твохъ Яков 317.25 Същото значение и в Петк 78v.1 ЙР 26.3 ИМ 174v.8 Нед 604r.6 Мих 175.18 ЙП 183.26 187.27 198.23 200.26 200.30 202.23 СЙЗ 369.13 371.22 СВВ 400.1 ЛОглаш 387.7 Яков 319.30 328.26 334.11.