Речник на Патриарх Евтимий
дрьꙁат  
дрьꙁат -дрьꙁаѭ -дрьꙁаеш несв (15) Държа се смело, осмелявам се. ꙗв же се  сп͠сь  сцѣл ю ѿ ꙗꙁвь рекь къ н, дръꙁа не бо се, с тобою єсмь Нед 606v.16 На схь дръꙁають протвные слы, о схь радѹют се, на схь наскакають ѡт въсхода же къ горнмꙋ шъствїю I Никод 214.8  се не беꙁ свѣдѣтелꙿства бож(ь)ствнаго псанїа прѣдаат дръꙁаемь, нъ ѡт самых стнныхь прѣданїй Кипр 234.25. Същото значение и в ИМ 165v.8 167r.19 Филот 88.23 88.28 Нед 605v.34 610v.16 ЙП 183.5 183.7 II Никод 222.19 Яков 310.10 МИнд.1-2 349.7 349.8.