Речник на Патриарх Евтимий
дот  
дот -додѫ -додеш св (4) Достигна. Дошеⷣш же єпїваты прѣбыⷭ тамо врѣмѧ не малѡ Петк 78r.18  дошедше рѣкы, глаголаемыѫ рыла ЙР 17.29 Врѣмен же не малѹ прѣшедшѹ, мнѡжьство много Агарѣнь Мѡреѫ дошедше ЙП 196.11 Същото значение и в ЙР 23.13.