Речник на Патриарх Евтимий
догматъ  
догматъ м (10) Догма. Съпротвещее се бл͠гоьстїа дѡгматѡⷨъ, хытростїю д͠ховною на бл͠гоьстїе ѻбратль ес ИМ 174v.20  ц͠ркѡвныⷯ дѡгмаⷮтѣⷨ ѹсрьдно дръжат се ꙁавѣщавае Конст 432v.4 Ѡт сѫдѹ благоьствыѧ дѡгматы ѹтвръдшѧ сѧ; ѡт сѫдѹ цр(ъ)ковное ꙋкрашенїе поꙁна сѧ ЙП 182.26 Същото значение и в ИМ 172v.5 172v.27 Филот 89.16 Конст 437v.7 ЙП 183.33 200.30 Кипр 227.10.