Речник на Патриарх Евтимий
довольно  
довольно нареч (19) Достатъчно, доста, твърде много.  юдо, ꙗкоже тамо доволно ѹкрѹх ѡсташѧ,  ꙁде полъ хлѣба оста ѹкрѹх ЙР 17.21 Сїе бѻ єдно тьїю, доволно ⷭ въꙁьѹстт блед нераꙁꙋмныⷯ ИМ 167r.15 Къ смь  ѻдѣанїа  постел  пще доволно Конст 436r.27 Същото значение и в ЙР 5.14 12.9 13.33 ИМ 163r.15 173r.25 Филот 83.26 85.22 87.28 89.13 89.21 92.9 93.7 Конст 428r.14 Нед 605v.9 605v.40 ЛЙЗ 302.15.