Речник на Патриарх Евтимий
далее  
далее нареч (21) Далече. ѻн же въсь ѿвръгꙿше далее страхь, кѡнстантіна въсед͠шно прошаахѹ цр͠а тѣмь быт Конст 425r.13 Тѣмже въсѣко прѣрѣканїе далее да ѡтстѫпть, ꙗко тѹжде сѫще въсѣкого хрстїанскаго ѹстава ЙП 192.7 Ꙗко ѹбо свѧтый ꙁъмїа тако дѫща вдѣвь, въ скорѣ отрокѹ съ конемь далее ѡстѫпт повелѣ Мих 177.19 Същото значение и в ИМ 162v.1 168r.25 172r.17 172v.7 Филот 99.12 Конст 425r.36 429v.31 430r.20 432r.12 437r.32 438v.27 Мих 180.1 180.3 ЙП 189.35 I Никод 217.13 Кипр 228.7 Теоф 259.11 СВВ 391.12.