Речник на Патриарх Евтимий
нераꙁдѣльнъ  
нераꙁдѣльнъ -ꙑ прил (6) Който не може да се раздели, неделим. С͠на же б͠жїа, съпрсносѹщна  єдносѹщна  нераꙁдѣлна ѡ͠цѹ  с͠томѹ д͠хѹ Конст 430v.39 вѣроват же въ ѡ͠ца  с͠на  ст͠го д͠ха, въ трⷪцꙋ нераꙁдѣлнꙋю ИМ 164r.9 вѣрѫ нераꙁдѣлнѫ съблюст СВВ 402.2 Същото значение и в Антим 249.15 Яков 311.4 329.31.