Речник на Патриарх Евтимий
невѣста  
невѣста -ꙑ ж (18) Невяста, булка. дѡбрѣ прїде х͠ва краснаа невѣстѡ Петк 81r.14 како ꙋкрасста се лантѣ тво скрьнꙗа невѣсто Нед 611r.19 ꙗко на женха въꙁлож на мѧ вѣнець  ꙗко невѣстѫ ѹкрас мѧ красотоѫ ЛЙЗ 284.19 Същото значение и в Петк 81r.23 81v.30 82v.12 Филот 82.20 84.8 94.4 97.27 98.21 Конст 430v.19 Нед 610v.3 Мих 171.28 172.19 ЙП 191.17 Теоф 257.29 265.16.