Речник на Патриарх Евтимий
любопьрѣне  
любопьрѣне -ꙗ ср (5) Свадливост, склонност към спор; спор, разпра. Прѣⷣреⷱнї же армѣне сътеѕанїа  любопрѣнїа межⷣѹ собою ѻ вѣрѣ вынѹ твореще ИМ 172r.24 Ѹаше же  епⷭкѡпы мрь  єдномыслїе дръжат, распре же  любопрѣнїа ѹдалꙗт се Конст 431v.21 ꙁан любопрѣнїа  рьвенїа мнѡгы плѣвеле въсѣвают въ светѣй божїй црькв Антим 241.7 Същото значение и в ИМ 164v.5 Конст 436v.5.