Речник на Патриарх Евтимий
любт  
любт -люблѭ -любш несв (23) Обичам. въсѣⷯ бѻ любть.  въсѣмь себе прⷣѣлагаеⷮ ИМ 174r.17 Любть бѡ господь своѧ ѹгѡднкы пае въсѣх селъ Іакѡвль Мих 179.7 Същото значение и в Петк 74v.18 74v.19 82r.30 ЙР 18.6 20.16 ИМ 174r.20 Филот 99.1 ЙП 189.10 I Никод 218.16 219.30 Кипр 227.28 237.15 СЙЗ 359.7 373.18 СВВ 394.1 ЛОглаш 384.17 386.25 389.4 Яков 323.21 326.24. любѧщ Като същ. м. мн. Обичащите. въндете въ небесный рътѡгъ, егоже ѹготова богъ любѧщїмь его Филот 99.21