Речник на Патриарх Евтимий
вьседѹшьно  
вьседѹшьно нареч (13) 1. Единодушно. ѻн же въсь ѿвръгꙿше далее страхь, кѡнстантіна въсед͠шно прошаахѹ цр͠а тѣмь быт Конст 425r.14 2. От цялата си душа. абїе къ свѧтыѫ ѹсръдно поде мѡщемь , тѣх въседѹшно ѡблобыꙁавь, слъꙁныѧ ѡт оїю ꙁвождааше каплѧ Филот 97.3 весь въседѹшно аг͠гелское въ плът покаꙁа жтїе, теенїе скона, вѣрѫ съблюде ЙП 199.12 Аще прлѣпш се господев въседѹшьно. любовїю  вѣрою, въ скорѣ тебе ѡт ꙁемльныхь въꙁвысть Кипр 236.23 Същото значение и в ИМ 167v.27 Филот 78.9 79.32 80.7 81.23 Конст 424r.31 437v.9 Кипр 237.19 Теоф 257.17.