Речник на Патриарх Евтимий
въходт  
въходт -въхождѫ -въходш несв (20) 1. Влизам. бжтⷭьвнаго бѡ промысла дѣло се быт непщꙋѫ , єже  по съмрът прпбⷣное твое тѣлѡ вьнѧтръ вь невьхѡдмыⷯ вьхѡдт Петк 81v.17 ѻбыа бѡ тѣмь ⷭ, вънгда жрътвѹ хотеⷮ творт, беꙁь ѻрѹжїа въходт та̏ далее нѣгде ѻставлꙗюще Конст 425r.36 въхѡдѧт въ цр(ъ)ковъ свѧщеннкъ кѹпно  дїакѡнъ  творѧт метанїе прѣдь свѧтым кѡнам ЛЙЗ 283.9 Същото значение и в ЙР 16.3 Мих 171.16 ЛЙЗ 284.1 289.30 291.4 291.25 295.8 295.24 296.13 Яков 307.3. // Прен. ꙗко агньц неꙁлобв себе на ꙁаколнїе прводеще,  съ тьщанїемь въходеще въ подвгь Нед 603v.21 2. Появявам се, показвам се. Се бѡ прѣстое его тѣло  жвотворѧщаа кръвь, въ настоѫщїй ас въходѧща СВВ 398.3 се бѡ въходт царь славѣ, се жрътва тайна  съвръшена дарѡност сѧ СВВ 398.13 въходѧщ Като същ. м. мн. Влизащите. Ѡ свѧтѣмь храмѣ семь  же съ вѣроѫ  благоговѣнїемь  страхомь божїемъ въходѧщїх въ нь, господѹ помолм сѧ ЛЙЗ 297.16, 289.30 О свѧтѣмь храмѣ семь  же съ вѣроѫ  благогѡвѣнїемъ  страхѡм божїмь въходѧщїх въ нь, господꙋ СЙЗ 358.4 О свѧтѣмь храмѣ семь  же съ вѣроѫ  благогѡвѣнїемь  страхѡмь божїмь въходѧщхь въ нь, господѹ помолм сѧ ЛОглаш 376.31 Същата употреба и в ЛЙЗ 295.8 СЙЗ 365.14 СВВ 392.1 398.22 Яков 309.1.