Речник на Патриарх Евтимий
въсходт  
въсходт -въсхождѫ -въсходш несв (8) 1. Изкачвам се, издигам се. Къ смь  пѣнеѕе сковавше, ꙗко на н͠бса въсходеща того въѡбражаахѹ Конст 438v.7 абїе лъгꙿкыма крлома въсходть къ добродѣтѣлй высотѣ I Никод 205.13  въставь, пакы на каменꙿ въсхождааше ЙР 16.22 Същото значение и в ЙР 16.3 18.1 Филот 92.19 2. Излизам. Въсходещѹ же ємѹ ѿ бан пакыбытїа, ѻстав въ н ꙗкоже рыбїе лѹспы прокаженїа стрⷭть  ꙁыде въсь ꙁдравь Конст 427r.38 въсходѧщ Като прил. Която идва. ꙗкоже наѧлноѡбраꙁный ѡбраꙁь прѣдложл же добрыѧ желаѫщмъ  ревнѹѫщм добродѣтѣл, на нас  сце прѣжде ных полѕ въсходѧщ ЙР 5.11