Речник на Патриарх Евтимий
въстоьнъ  
въстоьнъ -ꙑ прил (6) Източен. Елена же на въстоныⷯ странахь сѹщ въ градѣ дрепанѣ сце ѻбынѣ ꙁѻвомѣмь послѣжⷣе же єленополь прѣменовань быⷭ Конст 424v.8 два̏ цр͠а проее съдръжаахѹ црⷭтво. же въ ст͠ыхь кѡнстантінь.  маѯїмїань галерїе. ѻвь ѹбо въ галїахь вретанїскыхь, ѻвь же въ нкѡмдї въстонѣ Конст 425v.22 По прѣспѣанїꙋ же поставлень быст(ь) ѡт Ѳеѡдосїа, же ѡт Адрамтїѫ, вѡевода въстоный ЙП 188.15 Същото значение и в Конст 428r.2. на въстоьнꙑхъ На изток. Неъствѣшї же лїкїнїе на въстоныхь прѣбывае, пртварааше себѣ хрїстїанꙿство кѡнстантіна бое се, раꙁлным же къꙁнам лютѣ хрїстїаны ѻꙁлоблꙗвааше Конст 428r.22 На въстѡныхꙿ же пакы, маѯїмїань галерїе лютѣшаа схь творе бѣше Конст 426r.1