Речник на Патриарх Евтимий
въспомнат  
въспомнат -въспомнаѭ -въспомнаеш несв (4) 1. Спомням си. нѫ Дав()дово оно, пае же дѹха свѧтаго, въ ѹмѣ прсно въспомнааше слово Филот 89.4 Благодарм те ѹбѡ, ꙗко въспомнаеш намь о ꙁдравѣй вѣрѣ Антим 240.18 Да съмотртꙿ же се, ꙗко  вѣньное нареенїе ѡт онѹдꙋ ѹстрьм се, ѡт прьваго съꙁданїа  ѡт же ѡт ребрь его женѣ съпреженїе Антим 248.5 2. Напомням. въспомнаѧ Като същ. м. ед. Който напомня. ѹѧй  въспомнаѧ въсѣ, єлка аще слышть ѡт сына, дѹхъ благый ЙП 186.30