Речник на Патриарх Евтимий
въпрошене  
въпрошене -ꙗ ср (8) Въпрос, питане.  съ сладостїѫ многоѫ въпрошенїе къ нмь творѣше ЙП 195.6 Ѡтвѣт. Въпрошенїе се мнѡга трѣбѹет опасенїа Кипр 232.9 Въпрошенїе твое о двоебраныхъ бѣше: Антим 246.9 Същото значение и в I Никод 206.1 212.21 214.23 II Никод 221.10 Кипр 226.27.