Речник на Патриарх Евтимий
вънмат  
вънмат -вънмаѭ -вънмаеш несв (8) 1. Слушам внимателно, внимавам. Елма же прѣдрееннаа въсѣ долꙋ оставль, горнемꙋ вънмааше ѡтьствꙋ, свободномꙋ  беꙁбѣдномѹ  твръдомꙋ ЙР 7.5 вънмайте себѣ  въсемꙋ стадꙋ. въ немже вы постав богъ пастырѧ  ѹтелѧ Филот 91.22 Подобаеть ѹбо вамь правыѧ дръжат сѧ вѣры  нкакоже Еллнскым вънмат блѧдемь Филот 90.15 Същото значение и в Петк 78v.16. 2. Вземам превид, съобразявам се. нощїѫ же  д(ь)нїѫ бож(ь)стъвномꙋ вънмааше ꙁакѡнꙋ Филот 81.15  єлц бжⷭтвнаа протаюⷮ словеса, въ б͠говдѣнїе ѹмь въꙁводт  протаемыⷨ прлежно вънмат Конст 435v.2 то ѹбо творца  съдѣтелꙗ оставльше въсѣхь съꙁданїю вънмаете Нед 607v.10 Същото значение и в ЙР 7.1.