Речник на Патриарх Евтимий
въꙁскане  
въꙁскане -ꙗ ср (4) 1. Дирене, търсене. послаетꙿ мѫжѧ, ѕѣлѡ хытры лѡвцѧ, сломь ꙗко девѧть, на въꙁысканїе свѧтаго ЙР 17.5  пршьⷣ къ нмь єлма ѹвѣдѣ ꙗко не прїде къ нмь прѣдітеа егѡ пъсь. посла на въꙁысканїе єго ИМ 171v.25 2. Разискване, диспут. Смꙿже съдѣанѡмь въсѣмь,  цр͠кѡвнымь въꙁысканїѡⷨ ѹтврьжденнѡⷨ. такожⷣе же  с͠щенныⷨ правлѡⷨ, въста съ прѣстола бжⷭтвнѣшї цр͠ь Конст 431r.29 тѣмꙿже  ѻ пасхы ст͠ѣшмь д͠н бывшѹ въꙁысканїю, ꙁвол се ѻбщїмь раꙁѹмѡⷨ добрѣ мѣт, єже въ єднѡⷨ д͠н въсѣмь ть̏ по въсѹдѹ сътварат Конст 432r.4