Речник на Патриарх Евтимий
въꙁдѣват  
въꙁдѣват -въꙁдѣваѭ -въꙁдѣваеш несв (4) Вдигам, протягам, простирам. Граждане же ꙗко сїа вдѣше рмꙿсцї, веселїа спльнше се прѣмнѡгаго, рѹцѣ на н͠бо въꙁдѣваахѹ Конст 426v.21 „... аахь бога, спасаѫщагѡ мѧ ѡт малодѹшїа  бѹрѧ“, въꙁдѣваѧ прѣпѡдобныѧ рѫкы беꙁ гнѣва  съмѫщенїа ЙР 9.6  горѣ въꙁдават (вм. въꙁдѣват) къ б͠ѹ рѹцѣ Конст 435v.16 Същото значение и в Конст 435v.3.