Речник на Патриарх Евтимий
въꙁмьꙁде  
въꙁмьꙁде -ꙗ ср (6) Възмездие, отплата, награда. тѣло же свое намь на ꙁемл остав ꙗкоже нѡгда лїа Елїсеов млѡтъ, не тъїѫ же, нѫ  дѹхѡм ннѣ по срѣдѣ нас стоть,  въсѣмь подаваѧ протвѫ трꙋдѡмь достѡйнаа въꙁмъꙁдїа Филот 99.9 въꙁмъꙁдїаб͠ь же томѹ въꙁмъꙁдїе подавае, въсе варварскые рѻды тѡмѹ покор Конст 427r.10 весь въседѹшно аг͠гелское въ плът покаꙁа жтїе, теенїе скона, вѣрѫ съблюде, тѣмже  въспрѧть трѹдомь въꙁмъꙁдїа. ЙП 199.14 Същото значение и в Конст 438r.11 Нед 606v.29 610r.23.