Речник на Патриарх Евтимий
въꙁврѣщ  
въꙁврѣщ -въꙁврьгѫ -въꙁврьжеш св (3) Прехвърля. въсѧ надеждѫ на бг͠омт͠ре вьꙁвръгш, къ своемꙋ ꙋстръм сѧ ѿ͠ьствꙋ Петк 78r.17 себе въꙁврѣщ Отдам се, посветя се на нещо.  єще же  томѹ въседѹшнѣ себе въꙁвръгше нкакоже благых ѡтпадаѫть надеждей ЙП 181.7 на щедрѡт же твох пѫїнѫ дръꙁаѫще, себе въꙁвръгше МИнд.1-2 349.9