Речник на Патриарх Евтимий
схождат  
схождат -схождаѭ -схождаеш несв (6) 1. Излизам, придвижвам се отвътре навън.  егⷣа прⷣѣреⷱннааго пса вдѣхꙋ, схѡжⷣаахꙋ прѣжⷣе д͠не єдного на пъпрща нѣколка въ срѣтенїе ѹтелю ИМ 171v.19 Сконавшꙋ ѹбо томѹ молтвѫ, абїе ꙁъмїй ѡт єꙁера схождааше, ѕвꙁданїа  сѡпанїа беꙁмѣстнаа творѧ  въсѣкь ѹжасаѫща въꙁрастъ Мих 177.16 Того же пршествїе ꙗко ѹвѣдѣшѧ градстї жтеле, радост мнѡгыѧ сплъншѧ дѹшѫ  съ свѣщам  кадлы ѹсръдно къ срѣтенїꙋ схѡждаахѫ ЙП 185.23 2. Разпространявам се, разнасям се. Врѣмен ѹбо не малѹ прѣшедшѹ, благовонїе беꙁслъно схождааше. ꙗко ѹбо ракѫ ѡтвръꙁше, вдѣшѧ тѣло прѣпобнаго цѣло въсѣьскы ЙР 21.13  слава многа схождааше о ней.  славмь бѣше по въсѫдꙋ богъ тоѫ рад Филот 87.10 Тѣмже болшаа слава о семь схождааше, ѡн же съ мнѡѕѣмь стѹдомь въ своа ѡтдѡшѧ, славѧще  благодарѧще свѧтаго  юдо ЙП 197.1