Речник на Патриарх Евтимий
стньнѣ  
стньнѣ нареч (5) стньнѣе рещ По-точно казано. нмже мнее б͠говдца ліѫ подрⷤаваѫ жтелствѡ (л) стннѣшее рещ, кртⷭлѣ въ въсемъ подраⷤваѫщ жтїемъ Петк 76v.24 пае же, стннѣйшее рещ, въ стѹд ѡдѣа вѣень  свѣтлѫ полож на врагы по стнѣ побѣдѫ ЙП 198.24 недѣлный же ѡсмый д(ь)нь въскр(ѣ)сенїа ност обраꙁь, стннѣе же пае рещ, осмаго  бѹдѹщаго вѣка въѡбраженїе ѡбраꙁѹеть Кипр 230.15 Същото съчетание и в Петк 79v.30 ЙР 9.22.