Речник на Патриарх Евтимий
а꙯  
а꙯ числ ред (11) прьвꙑ Числен знак. Първи. Глас а꙯: Теоф 255.6 Антїфѡн а꙯: СЙЗ 359.1 Молтва ѡ вѣрных а꙯: СВВ 397.12 Същата числова стойност и в Теоф 259.6 263.21 264.11 264.12 (2) Яков 310.2 МЕ1-3 335.4 МИнд.1-2 346.3.