Речник на Патриарх Евтимий
амврскъ  
амврскъ -ꙑ прил от МИ (2) Амврийски, мамрийски. дѫбъ амврскъ Амврийският, мамрийският дъб. тамо дѫбъ велей по древнеемѹ ономѹ Авраамѹ обрѣть, въселѣет сѧ въ нꙿ. Нѫ онъ ѹбо под Амврїйскымь тройцѫ юднѣ ѹрѣдвь ЙР 12.30 въ ѹдѡл прⷪрка іеремїе.  на стонцѣ сїлѡамл.  с͠тѣмь лѳѡстратѣ с͠тымь кѵ̈рѹ іѡаннѹ храмь.  ѹ дѹба амꙿврїска.  на селѣ скѹделн Конст 435r.3