Исторически речник
дѹшетьлѣньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѹшетьлѣньнъ, дѹшетьлѣньньдѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньнъ, дѹшетьлѣньньдѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньномь, дѹшетьлѣньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньне, дѹшетьлѣньнꙑдѹшетьлѣньндѹшетьлѣньнъ, дѹшетьлѣньньдѹшетьлѣньномъ, дѹшетьлѣньномьдѹшетьлѣньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѹшетьлѣньнꙑдѹшетьлѣньнѣхъ, дѹшетьлѣньнѣхьдѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньномадѹшетьлѣньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньнодѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньномь, дѹшетьлѣньномъдѹшетьлѣньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнъ, дѹшетьлѣньньдѹшетьлѣньномъ, дѹшетьлѣньномьдѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнꙑдѹшетьлѣньнѣхъ, дѹшетьлѣньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньномадѹшетьлѣньнадѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнѫдѹшетьлѣньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѹшетьлѣньнѫ, дѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньноѭ, дѹшетьлѣньноѫ, дѹшетьлѣньноѧ, дѹшетьлѣньноюдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнꙑдѹшетьлѣньнъ, дѹшетьлѣньньдѹшетьлѣньнамъ, дѹшетьлѣньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѹшетьлѣньнꙑдѹшетьлѣньнамдѹшетьлѣньнахъ, дѹшетьлѣньнахьдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѹдѹшетьлѣньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнодѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньнаего, дѹшетьлѣньнааго, дѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньного, дѹшетьлѣньнога, дѹшетьлѣньнгодѹшетьлѣньнѹмѹ, дѹшетьлѣньнѹемѹ, дѹшетьлѣньнѹѹмѹ, дѹшетьлѣньнѹмѹ, дѹшетьлѣньноомѹ, дѹшетьлѣньномѹ, дѹшетьлѣньноѹмѹ, дѹшетьлѣньнмѹдѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнодѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньнаего, дѹшетьлѣньнааго, дѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньного, дѹшетьлѣньнога, дѹшетьлѣньнгодѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дѹшетьлѣньнѣмь, дѹшетьлѣньнѣемь, дѹшетьлѣньнѣѣмь, дѹшетьлѣньнѣамь, дѹшетьлѣньнѣмь, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньнѣемъ, дѹшетьлѣньнѣѣмъ, дѹшетьлѣньнѣамъ, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньномь, дѹшетьлѣньномъдѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнꙑ, дѹшетьлѣньнодѹшетьлѣньндѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнѣхъ, дѹшетьлѣньнѣхьдѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньнѣмьдѹшетьлѣньнꙑѧ, дѹшетьлѣньнꙑꙗ, дѹшетьлѣньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дѹшетьлѣньнꙑм, дѹшетьлѣньнꙑмдѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхьдѹшетьлѣньнаꙗ, дѹшетьлѣньнаа, дѹшетьлѣньнаѣдѹшетьлѣньнѹю, дѹшетьлѣньноюдѹшетьлѣньнꙑма, дѹшетьлѣньнꙑмадѹшетьлѣньно, дѹшетьлѣньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньнаего, дѹшетьлѣньнааго, дѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньного, дѹшетьлѣньнога, дѹшетьлѣньнгодѹшетьлѣньнѹмѹ, дѹшетьлѣньнѹемѹ, дѹшетьлѣньнѹѹмѹ, дѹшетьлѣньнѹмѹ, дѹшетьлѣньноомѹ, дѹшетьлѣньномѹ, дѹшетьлѣньноѹмѹ, дѹшетьлѣньнмѹдѹшетьлѣньно, дѹшетьлѣньноедѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньннаего, дѹшетьлѣньнааго, дѹшетьлѣньнаго, дѹшетьлѣньного, дѹшетьлѣньнога, дѹшетьлѣньнгодѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмъдѹшетьлѣньнѣмь, дѹшетьлѣньнѣемь, дѹшетьлѣньнѣѣмь, дѹшетьлѣньнѣамь, дѹшетьлѣньнѣмь, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньнѣемъ, дѹшетьлѣньнѣѣмъ, дѹшетьлѣньнѣамъ, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньномь, дѹшетьлѣньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дѹшетьлѣньно, дѹшетьлѣньноедѹшетьлѣньнаꙗ, дѹшетьлѣньнаа, дѹшетьлѣньнаѣ, дѹшетьлѣньнаѧдѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнѣхъ, дѹшетьлѣньнѣхьдѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньнѣмьдѹшетьлѣньнаꙗ, дѹшетьлѣньнаа, дѹшетьлѣньнаѣ, дѹшетьлѣньнаѧдѹшетьлѣньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхьдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѹю, дѹшетьлѣньноюдѹшетьлѣньнꙑма, дѹшетьлѣньнꙑмадѹшетьлѣньнаꙗ, дѹшетьлѣньнаа, дѹшетьлѣньнаѣ, дѹшетьлѣньнаѧдѹшетьлѣньнꙑѧ, дѹшетьлѣньнꙑꙗ, дѹшетьлѣньнѫѭ, дѹшетьлѣньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнодѹшетьлѣньнѫѭ, дѹшетьлѣньнѹю, дѹшетьлѣньноѭ, дѹшетьлѣньноюдѹшетьлѣньнѫѭ, дѹшетьлѣньноѫ, дѹшетьлѣньноѧ, дѹшетьлѣньноюдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнꙑѧ, дѹшетьлѣньнꙑꙗ, дѹшетьлѣньнꙑедѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнѣхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнꙑмъ, дѹшетьлѣньнѣмъ, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнꙑмь, дѹшетьлѣньнѣмьдѹшетьлѣньнꙑѧ, дѹшетьлѣньнꙑꙗ, дѹшетьлѣньнꙑедѹшетьлѣньнꙑм, дѹшетьлѣньнꙑмдѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхъ, дѹшетьлѣньнꙑхь, дѹшетьлѣньнꙑхьдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дѹшетьлѣньнꙑма, дѹшетьлѣньнꙑмадѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшадѹшетьлѣньнѣшѹ, дѹшетьлѣньнѣшюдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
дѹшетьлѣньнѣшемь, дѹшетьлѣньнѣшемъдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѣше, дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшь, дѹшетьлѣньнѣшъдѹшетьлѣньнѣшемъ, дѹшетьлѣньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
дѹшетьлѣньнѣшѧдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшадѹшетьлѣньнѣшѹ, дѹшетьлѣньнѣшюдѹшетьлѣньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
дѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшадѹшетьлѣньнѣшѹ, дѹшетьлѣньнѣшюдѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшадѹшетьлѣньнѣшемь, дѹшетьлѣньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѣша, дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшь, дѹшетьлѣньнѣшъдѹшетьлѣньнѣшемъ, дѹшетьлѣньнѣшемьдѹшетьлѣньнѣша, дѹшетьлѣньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѹ, дѹшетьлѣньнѣшюдѹшетьлѣньнѣшемадѹшетьлѣньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
дѹшетьлѣньнѣшѧ, дѹшетьлѣньнѣшѫ, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѫ, дѹшетьлѣньнѣшѧ, дѹшетьлѣньнѣшѹдѹшетьлѣньнѣшеѭ, дѹшетьлѣньнѣшеѫ, дѹшетьлѣньнѣшеѧ, дѹшетьлѣньнѣшеюдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
дѹшетьлѣньнѣшѧ, дѹшетьлѣньнѣшѫ, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшь, дѹшетьлѣньнѣшъдѹшетьлѣньнѣшамъ, дѹшетьлѣньнѣшамьдѹшетьлѣньнѣшѧ, дѹшетьлѣньнѣше, дѹшетьлѣньнѣшѫдѹшетьлѣньнѣшамдѹшетьлѣньнѣшахъ, дѹшетьлѣньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѹ, дѹшетьлѣньнѣшюдѹшетьлѣньнѣшамадѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшаго, дѹшетьлѣньнѣшаего, дѹшетьлѣньнѣшааго, дѹшетьлѣньнѣшагодѹшетьлѣньнѣшѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹемѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюемѹ, дѹшетьлѣньнѣшюѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
дѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѣшаго, дѹшетьлѣньнѣшаего, дѹшетьлѣньнѣшааго, дѹшетьлѣньнѣшагодѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъдѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъдѹшетьлѣньнѣдѹшетьлѣньнѣше, дѹшетьлѣньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхь, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмьдѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшѫѫдѹшетьлѣньнѣшм, дѹшетьлѣньнѣшмдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
дѹшетьлѣньнѣшѹю, дѹшетьлѣньнѣшююдѹшетьлѣньнѣшма, дѹшетьлѣньнѣшмадѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшаго, дѹшетьлѣньнѣшаего, дѹшетьлѣньнѣшааго, дѹшетьлѣньнѣшагодѹшетьлѣньнѣшѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹемѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюемѹ, дѹшетьлѣньнѣшюѹмѹ, дѹшетьлѣньнѣшюмѹдѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
дѹшетьлѣньнѣшаго, дѹшетьлѣньнѣшаего, дѹшетьлѣньнѣшааго, дѹшетьлѣньнѣшагодѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъдѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъдѹшетьлѣньнѣе, дѹшетьлѣньнѣ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшедѹшетьлѣньнѣшаꙗ, дѹшетьлѣньнѣшаѣ, дѹшетьлѣньнѣшаѧдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхь, дѹшетьлѣньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмьдѹшетьлѣньнѣшаꙗ, дѹшетьлѣньнѣшаѣ, дѹшетьлѣньнѣшаѧдѹшетьлѣньнѣшм, дѹшетьлѣньнѣшмдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѹю, дѹшетьлѣньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
дѹшетьлѣньнѣшма, дѹшетьлѣньнѣшмадѹшетьлѣньнѣшꙗ, дѹшетьлѣньнѣшѣ, дѹшетьлѣньнѣшаꙗдѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшѧѩ, дѹшетьлѣньнѣшѫѫ, дѹшетьлѣньнѣшаѧ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшеѥдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѫѫ, дѹшетьлѣньнѣшѫѭ, дѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшѧѩ, дѹшетьлѣньнѣшююдѹшетьлѣньнѣшѫѫ, дѹшетьлѣньнѣшѫѭ, дѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшѧѩ, дѹшетьлѣньнѣшюю, дѹшетьлѣньнѣшеѭ, дѹшетьлѣньнѣшеѫ, дѹшетьлѣньнѣшеѧ, дѹшетьлѣньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
дѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшꙗ, дѹшетьлѣньнѣшѣдѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшѧѩ, дѹшетьлѣньнѣшѫѫ, дѹшетьлѣньнѣшаѧ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшеѥдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхь, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмъ, дѹшетьлѣньнѣшмь, дѹшетьлѣньнѣшмьдѹшетьлѣньнѣшѧѧ, дѹшетьлѣньнѣшѧѩ, дѹшетьлѣньнѣшѫѫ, дѹшетьлѣньнѣшаѧ, дѹшетьлѣньнѣшее, дѹшетьлѣньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
дѹшетьлѣньнѣшм, дѹшетьлѣньнѣшмдѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхъ, дѹшетьлѣньнѣшхь, дѹшетьлѣньнѣшхьдѹшетьлѣньнѣшдѹшетьлѣньнѣшѹю, дѹшетьлѣньнѣшююдѹшетьлѣньнѣшма, дѹшетьлѣньнѣшма
дѹшетьлѣньнъ -ꙑ прил Душегубен; който погубва, съсипва душата ва раꙁбо(нк)ь вьпадь. погꙋбхь ѡ(ка)ѣньн ꙋмомь.  лꙋтѣ ѣко ꙋранв. дшѫ аꙁьвень бль.  с[!]лежю нагь. на жтеснѣ(мь) пѫт. ере же вдѣв мѧ несцѣльнаго. прꙁрѣвь прѣꙁрѣ мене. левгть же пак не трьпѫ дшетлѣньн болѣꙁьн.  т вьꙁрѣвь мѧ ммоде ТФ 8б 21—22 Изч ТФ дѹшетлѣньнъ Вж. при дѹша тьлѣньнъ Нвб