Старобългарски речник
намастт 
намастт -намащѫ -намастш св Намажа нещо, някого олѣꙇ же грѣшьнка да не намастітъ главꙑ моеѩ СП 140.5 Изч СП Гр λιπαίνω намастіт Вж. при мастт Нвб